פדיון כפרות

26.00

תורמים אוכל למשפחות נזקקות.

מנהג הכפרות 

  1. נוהגים לעשות פדיון כפרות בעוף ולתת תמורתו לצדקה, או בכסף ולתת לצדקה.
  2. הסכום המינימלי הוא 26 ₪ לכל איש.
  3. מחוייבים כל איש ואשה אפילו קטני קטנים, ומעוברת נותנת גם בעד העובר.
  4. את הסכום שחייבים מעיקר  הדין- אי אפשר לתת מכספי מעשר (26 ₪) , הסכום שמעבר לזה ניתן לתת מכספי מעשר.
  5.     ניתן לעשות כפרות ע”י אשראי/ בצי’ק, במקרה כזה אין צורך לסובב מעל ראשו את הכסף, אלא יתן באשראי ולפני הנתינה יאמר 

זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי,  זה הכסף ילך לצדקת יד-ביד אוכל לנזקקים ואני יכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום”.