מארזי חנוכה לגלמודים וקשישים

חנוכה כבר בפתח ואנחנו בארגון יד ביד התחלנו באריזת אלפי מארזי חנוכה מתוקים למען גלמודים וילדים במצוקה

בעזרת תלמידי ישיבת צביה אלישיב לוד התחלנו לארוז היום אלפי מארזים חנוכה מתוקים עם שלל הפתעות אשר יחולקו במהלך ימי חג החנוכה לניצולי שואה וגלמודים ולמען משפחות וילדים אשר זקוקים לשמחה 

למה נהוג לתרום לנזקקים בחנוכה?


בחג החנוכה יש חשיבות גבוהה למתן תרומות לנזקקים קיימות לכך שתי סיבות:

  1. חנוכה נקרא גם חג ‘האורים’, מהות החג היא יציאה מהחושך אל אור. כל אדם יוצא אל האור שלו וזו הסיבה שנהוג לתרום לנזקקים בחנוכה – זו היציאה של האדם הנזקק מהחושך אל האור בעזרת התרומה שלך.

    2. היוונים במלחמתם מול היהודים רצו להזיז אותם ממנהגיהם וניסו להטמיע בהם דרכים ואידאולוגיות של יוונים. בסוף המלחמה היה צריך להחזיר את עם ישראל מדרך היוונים ועשו זאת בעזרת מצוות הצדקה שהחזירה לעם ישראל את הערכים הטובים של התורה והמצוות וכך הם חזרו לדרך התורה.

תורמים באהבה למען עניי ישראל

דילוג לתוכן